Skip to content

Paşi concreţi spre ghidul antidiscriminare

Incluziunea romilor este un proces care presupune o schimbare importantă în mentalitatea majorităţii, nu doar în mentalitatea romilor. În acest sens prin activitățile proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica specialiștii implicați în implementarea proiectului organizează o campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară.

Întâlnirile cu reprezentanți ai mai multor instituții – primărie, poliție, cadre sanitare, cadre didactice au reprezentat pași concerți în vederea elaborării unui ghid ca instrument anti-discriminare privind etnia romă în cadrul comunității pecicane.

Proiectul este sprijinit financiar de Granturi SEE & Norvegiene prin intermediul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.