Skip to content

Prevenirea delicvenței juvenile

Activitățile derulate în cadrul proiectului nostru sunt diverse și au scopul de a se adresa tuturor grupelor de vârstă și categoriilor de beneficiari.

Experții incluziune s-au întâlnit, cu tineri romi pentru a discuta despre prevenirea și combaterea traficului de persoane și a delincvenței juvenile.

A fost o activitate interesantă, cu discuții libere și întrebări din partea beneficiarilor prezenți.

Pe data de 18 octombrie este marcată, anual, Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane.