Skip to content

Octombrie 2023

SERVICII DE OCUPARE OFERITE PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ DIN PECICA

80 tineri și persoane adulte de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate beneficiază ca urmare a implementării proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica de servicii de ocupare.

Specialiștii DGASPC Arad și cei ai Primăriei orașului Pecica urmăresc prin activitățile organizate cu grupul țintă facilitarea accesului la servicii de informare și consiliere în vederea inserției sau păstrării locului de muncă, persoanele de etnie romă sunt învățate cum se întomește un Curriculum vitae sau cum trebuie să pregătească prezentarea la un interviu cu un angajator.

Program de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă din comunitatea din Pecica.

Obiectivele activităților organizate ca urmare a implementării proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica de specialiștii DGASPC Arad și cei ai Primăriei Orașului Pecica sunt de informare cu privire la modul de afirmare a drepturilor, îmbunătățirea competențelor decizionale și de planificare a educației, vieții de familie, inclusiv a bugetului familiei, dezvoltare socio-emoțională, facilitarea unui cadru securizant prin crearea unui grup de suport benefic pentru împărtășirea experiențelor, sentimentelor și problemelor cu care se confruntă, îmbunătățirea stimei și imaginii de sine și promovarea egalității de gen.

ACTIVITĂȚI DEDICATE BENEFICIARILOR

Cunoașterea și afirmarea drepturilor cetățenești și cunoașterea instituțiilor care oferă servicii comunității publice și private, modul de identificare al acestora, de adresare și accesare a reprezentat tema discuțiilor avute cu beneficiarii din grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica de specialiștii DGASPC Arad și cei ai Primăriei orașului Pecica.

Program de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă

Cunoașterea drepturilor cetățenești, cunoașterea instituțiilor care oferă servicii comunității publice și private, modul de identificare al acestora, de adresare și de accesare sunt doar câteva din subiectele abordate de specialiștii noștri și cei ai Primăria Orașului Pecica la întâlnirea cu reprezentanții comunității rome din orașul pecica în cadrul implementării proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.

Activitatea este cuprinsă într-un program de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă ale cărui obiective sunt:

???? informare cu privire la modul de afirmare a drepturilor

???? îmbunătățirea competențelor decizionale și de planificare a educației, vieții de familie, inclusiv a bugetului familiei;

???? dezvoltare socio-emoțională

La finalul activității fiecare participant a primit câte un meniu cu mâncare caldă.

Noi prietenii între tineri

Pregătirea teoretică și antrenamentele numeroase, organizate pe parcursul ultimelor luni încep să își spună cuvântul și se văd rezultatele muncii depuse de coordonatorii activităților sportive și de tinerii beneficiari implicați.

Tinerii de etnie romă și colegii lor română și maghiari se simt bine la activitățile sportive și se bucură de petrecerea timpului liber în mod activ, legându-se chiar și noi prietenii.