Skip to content

August 2022

ÎNTÂLNIRE CU PROFESIONIȘTII DIN COMUNITATEA PECICANĂ

La sediul Primăriei Pecica s-a derulat prima întâlnire cu cel de-al patrulea grup format din 10 profesioniști din totalul de 40 care sunt cooptați să participe la activitatea 7 din proiectul Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica. Este vorba despre un șir de întâlniri incluse în cadrul unei campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, campanie care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în comunitatea pecicană, participând cadre didactice, specialiști, angajatori, membri ai comunității, reprezentanți ai etniei rome din orașul Pecica – în scopul elaborării pe viitor a unui ghid ca instrument anti discriminare privind etnia romă. În total participă 40 de profesioniști din aria de intervenție vizată de proiectul „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”, respectiv: 20 cadre didactice din școli, 10 profesioniști din primărie, poliție, lucrători din sistemul sanitar și 10 angajatori, considerați a fi vectori ai schimbării în ceea ce privește stereotipurile și discriminarea, precum și ai promovării unei atitudini anti-discriminare, a multiculturalismului, ceea ce favorizează incluziunea socială și coeziunea comunității.

PROGRAMUL DE MANAGEMENT SI GESTIONARE A PROPRIILOR RESURSE PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROMA

O nouă zi la Pecica cu activități dedicate comunității rome, organizate de experții DGASPC Arad și cei ai Primăriei Pecica care lucrează pentru implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.

Tematica abordată face parte din programul de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă, cu accent pe cunoașterea și afirmarea drepturilor și responsabilităților persoanelor de etnie romă.

PROGRAM DE ABILITARE PARENTALĂ CU BĂRBAȚII DIN GRUPUL ȚINTĂ

Program de abilitare parentală cu 10 beneficiari din grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica realizat astăzi de colegele noastre, experți abilitare. Chiar dacă grupul de astăzi a fost format exclusiv din bărbați, dar pentru că mulți dintre ei sunt deja părinți, tema activității propusă pentru întâlnire s-a concentrat pe aspectele evolutive ale copilului si nevoile acestora în funcție de categoria de vârstă. Cu fiecare întâlnire simțim progresele pe care le fac beneficiarii și fiecare gând sau impresie ne bucură și ne încurajează să continuăm activitățile cu aceștia pe teme cât mai diverse.

ACTIVITĂȚI DE ABILITARE CU BENEFICIARII DIN GRUPUL ȚINTĂ

15 persoane de etnie romă din grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica au participat în cadrul unui grup mixt la o întâlnire interactivă cu experții DGASPC Arad pe componenta abilitare.

Discuțiile s-au centrat pe cunoașterea și afirmarea drepturilor și responsabilitatilor persoanelor de etnie romă, au fost informați cu privire la drepturile de care beneficiază și modul de afirmare, dar și despre responsabilitățile pe care le presupun acestea. Participanții au împărtășit despre situațiile în care le-au fost încălcate aceste drepturi, atât lor, cât și altor persoane din comunitate și modul în care situațiile au fost soluționate.