Skip to content

Septembrie 2023

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

Susținem derularea unor programe de incluziune pentru grupurile vulnerabile și organizarea unor activități de educație sanitară a populației în scopul prevenirii îmbolnăvirii și adoptării unui stil de viață sănătos.

De aceea, întâlnirile cu expertul pe probleme de sănătate cu grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica se transformă de fiecare dată în discuții relaxate, dar bine documentate despre diverse boli și transmiterea acestora, dar mai ales despre cum putem preveni răspândirea îmbolnăvirilor la nivelul comunității, dar și recomandări privind importanța adoptării unui stil de viață sănătos.

Program de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă

Bucuroși să continuăm întâlnirile cu grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica în cadrul programului de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă.

Obiectivele acestor activități sunt, printre altele, de informare cu privire la modul de afirmare a drepturilor, îmbunătățirea competențelor decizionale și de planificare a educației, vieții de familie, inclusiv a bugetului familiei. Colegii noștri, experți incluziune, oferă persoanelor de etnie romă informații despre cunoașterea drepturilor cetățenești, cunoașterea instituțiilor care oferă servicii comunității publice și private, despre importanța frecventării școlii ca principală premisă de reușită la nivel individual și în societate.

DESPRE CUNOAȘTEREA DREPTURILOR 

Prin implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica echipele de specialiști au gândit programe care să vină în sprijinul bărbaților de etnie romă, femeilor și tinerelor rome, pentru a-i ajuta și învăța să își afirme drepturile, să își crească respectul de sine, să învețe să acceseze serviciile comunității și să își dezvolte abilitățile parentale și cele personale privind accesarea resurselor comunității, a obținerii drepturilor pe care le au.

Ei sunt implicați în activitățile organizate de experții incluziune care să le furnizeze informații relevante despre cunoașterea drepturilor omului și a celor cetățenești, importanța educației, gestionarea timpului și bugetului familiei, planificarea educației și a vieții de familie.

Ne bucurăm de fiecare dată când avem parte de întrebări adresate de romii din grupul țintă sau când sunt aduse în discuție situații sau diverse întâmplări din viața acestora în care au fost puși în fața discriminării sau chiar încălcării unor drepturi, care până la urmă s-au soluționat favorabil lor ca urmare a sesiunilor de informare și consiliere derulate prin intermediul acestui proiect.

ÎNTÂLNIRE PE TEME DE SĂNĂTATE

Prin întâlnirile expertului pe probleme de sănătate al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica ne propunem furnizarea unor servicii pentru sănătate persoanelor vulnerabile care prezintă risc de sănătate cu probabilitate crescută de a dezvolta boli sau stări patologice pe fondul condițiilor precare de viață. Serviciile oferite vizează prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea sănătății fizice și mentale a indivizilor, în consecință a comunității din care fac parte, lupta împotriva bolilor transmisibile, promovarea educației individului în domeniul igienei personale și a locuinței.