Skip to content

Septembrie 2022

ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM PREJUDECĂȚI

Incluziunea romilor este un proces care presupune o schimbare importantă în mentalitatea majorităţii, nu doar în mentalitatea romilor. Tocmai de aceea punem mare preț pe întâlnirile pe care le au specialiștii Dgaspc Arad implicați în implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica cu profesioniștii din comunitatea locală pecicană care lucrează în Primărie, Poliție, cadre sanitare, antreprenori locali.Scopul final al acestor întâlniri îl reprezintă elaborarea unui ghid ca și instrument antidiscriminare privind etnia romă. Proiect sprijinit financiar de Granturi SEE & Norvegiene prin intermediul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

PREGĂTIRI PENTRU ELABORAREA GHIDULUI ANTIDISCRIMINARE DIN CAMPANIA A7 A PROIECTULUI

Toate activitățile proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica presupun acțiuni de consultare și de implicare activă a autorității locale, a grupurilor țintă din comunitate, a reprezentanților și liderilor informali ai etniei rome cu ocazia întâlnirilor din cadrul Campaniei antidiscriminare (A7) în vederea elaborării metodologiilor de lucru, a kit-urilor de instrumente și a ghidului anti-discriminare. Cu privire la toate acestea, la Pecica, a avut loc cea de-a doua întâlnire cu 10 profesioniști din comunitatea locală, din diferite instituții relevante care se ocupă de problematica romilor. De asemenea, profesioniști din echipa de proiect a DGASPC Arad au prezentat și dezbătut împreună cu cei prezenți diverse studii de caz, experiențe trăite și mărturisite de persoanele de etnie romă cu ocazia întâlnirilor periodice pe care le au cu experții abilitare, astfel încât activitățile din proiect să fie cât mai bine adaptate nevoilor acestora, așa cum este, de exemplu Campania de creștere a conștientizării pe teme antidiscriminare, țintind populația majoritară. Proiect sprijinit financiar de Granturi SEE & Norvegiene prin intermediul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

DESPRE GESTIONAREA PROPRIILOR RESURSE IN GRUPUL ȚINTĂ

15 persoane de etnie romă din orașul Pecica au participat astăzi la o nouă întâlnire cu experții abilitare ai DGASPC Arad și ai Promăriei Orașului Pecica implicați în implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica din cadrul Programului de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă. Aceștia au fost informați ci consiliați privind gestionarea bugetului familiei, managementul eficient al timpului, stabilirea obiectivelor pe termen scurt,mediu și lung, astfel încât calitatea vieții în familiilor lor să cunoască îmbunătățiri.

ROLURILE FAMILIALE ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ

Fiecare familie are propriul mod de a decide cine deține autoritatea și puterea în cadrul familiei și ce drepturi, privilegii, obligații și roluri sunt desemnate fiecărui membru al acesteia.

Care sunt rolurile esențiale pentru o funcționare eficientă a familiei, cine asigură resursele într-o familie, cine se ocupă de îngrijire și sprijin, de dezvoltarea abilităților de viață, sunt doar câteva din temele discutate de experții incluziune din DGASPC Arad și asistenții sociali din Primăria Orașului Pecica, cooptați în echipa de implementare a proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica împreună cu 10 bărbați, reprezentanți ai comunității rome din localitate.

Scopul întâlnirii a fost acela de a consilia și a le oferi beneficiarilor sugestii pentru dezvoltarea unor roluri sănătoase și asumate, clar stabilite, în cadrul familiilor, astfel încât să fie preîntâmpinate sau, dup- caz, gestionate eficient eventualele situații de criză.