Skip to content

Iunie 2023

ÎNTÂLNIRI DE LUCRU PE TEME ANTI-DISCRIMINARE A ETNIEI ROME LA PECICA

Temeinic și sigur punem bazele viitorului Ghid anti-discriminare ca instrument ce va fi folosit în cadrul campaniei „Creșterea conștientizării pe teme anti-discriminare, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în rândul a 440 de persoane din orașul Pecica.

Ghidul va include o parte destinată publicului larg, adulti și copii și o parte destinată cadrelor didactice, profesioniștilor și angajatorilor. În cadrul proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica în paralele se realizează o formare a cadrelor didactice, profesioniștilor și angajatorilor din comunitatea locală în spiritul non-discriminării, în ceea ce privește lucrul cu etnia romă.

Proiectul este derulat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a 2-a, finanțat prin Granturi SEE & Norvegiene.

Promotorul de proiect este Orașul Pecica, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica. Valoarea totală a proiectului este de 4.853.595,68 lei.

PROGRAMUL DE MANAGEMENT ȘI GESTIONARE A PROPRIILOR RESURSE

Programul de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă continuă cu grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.

Experții Dgaspc Arad și cei ai Primăria Orașului Pecica le-au vorbit femeilor și bărbaților de etnie prezenți despre cunoașterea drepturilor cetățenești, cunoașterea instituțiilor care oferă servicii comunității publice și private, modul de identificare al acestora, de adresare și accesare a serviciilor de care au nevoie, dar și despre rolurile membrilor unei familii, drepturile și obligațiile familiale, administrarea bugetului și importanța realizării unor venituri constante și ale resurselor, despre drepturile omului și din perspectiva unei persoane de etnie romă, cele 10 principii de bază privind incluziunea romilor, fiind subliniată încă o dată importanța frecventării școlii ca principală premisă de reușită la nivel individual/social.

Astfel de activități vor continua pe toată perioada de derulare a proiectului.

Proiectul este derulat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a 2-a, finanțat prin Granturi SEE & Norvegiene.

Promotorul de proiect este Orașul Pecica, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica. Valoarea totală a proiectului este de 4.853.595,68 lei.

CAMPANIA ANTI-DISCRIMINARE, CONTINUĂ!

În orașul Pecica, în comunitățile cu pondere ridicată a populației vulnerabile de etnie romă, înființarea de noi servicii a fost o prioritate permanentă a autorităților locale, având în vedere problemele cu care se confruntă această categorie de persoane, unul din obiectivele instituției fiind prevenirea instituționalizării, atât în rândul copiilor, cât și a adulților, precum și creșterea accesului și participării la educație a populației de etnie romă.

De aceea, proiectul Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica, reprezintă o excelentă oportunitate de a sprijini procesul de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, a abandonului școlar, facilitarea incluziunii copiilor de etnie romă în instituțiile școlare, sprijinirea derulării unor programe de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile.

Pecica a găzduit astăzi o nouă întâlnire a specialiștilor Dgaspc Arad și ai Primăriei orașului cu reprezentanții comunității locale în cadrul campaniei de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară.

La finalul acesteia, pe baza opiniilor și recomandărilor avansate cu ocazia acestor întâlniri va fi realizat și diseminat în comunitate un ghid, ca instrument anti-discriminare privind etnia romă.

ACTIVITĂȚI DE MEDIERE SANITARĂ

Despre importanța respectării regulilor elementare de igienă personală, igiena locuinței, igiena alimentației, despre regulile elementare de prevenire a bolilor infecto-contagioase, dar și câteva informații privind nutriția sănătoasă au discutat copii și tineri din grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica cu expertul mediere sanitară din partea DGASPC Arad.

Pentru a stimula participarea activă la activitățile destinate promovării sănătății și igienei toți beneficiarii acestei activități primesc pachete conținând produse de igienă personală, dar și pachete cu hrană caldă.

ANTRENAMENTE ÎN AER LIBER

Vremea bună a fost favorabilă activităților sportive în aer liber, copiii din grupele formate în cadrul proiectului bucurându-se de mișcare.

Odată puse bazele teoretice, în cadrul orelor de teorie desfășurate pe pecursul lunilor trecute, numărul antrenamentelor ținute a fost mai mare.

Coordonatorii activităților sportive lucrează cu fiecare grup în parte, pentru a îi motiva și a îi face să îndrăgească tot mai mult mișcarea, dar și cu gândul la competițiile sportive programate spre finalul anului.