Skip to content

Aprilie 2022

BENEFICIARII DIN GRUPUL ȚINTĂ ÎȘI DEZVOLTĂ ABILITĂȚILE PARENTALE

Echipa mobilă a DGASPC Arad a organizat o activitate privind dezvoltarea abilităților parentale prin care s-au oferit servicii de consiliere și informare femeilor și tinerelor rome din orașul Pecica pentru producerea schimbărilor la nivelul cunoștințelor, atitudinilor, abilităţilor parentale, favorabile unei bune creşteri şi dezvoltări ale copiilor şi păstrarea coeziunii familiei.

Activitatea s-a bucurat de interes din partea beneficiarelor din grupul țintă. Munca echipelor mobile presupune dezvoltarea unor programe care să vină în sprijinul femeilor și tinerelor rome pentru a-și afirma drepturile, de a-și crește respectul de sine, de a învăța să acceseze serviciile comunității și a-și dezvolta abilitățile parentale și cele personale privind accesarea resurselor comunității, a obținerii drepturilor pe care le au, creșterea stimei de sine și conștiința propriei valori.

Obiectivul general urmărit în cadrul proiectului este creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica prin dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de ocupare, pentru sănătate, de abilitare și derularea unei campanii de conștientizare antidiscriminare.

ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN ȘI CONSILIERE A PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ DIN GRUPUL ȚINTĂ

628 de persoane de etnie romă din orașul Pecica își vor dezvolta capacitățile individuale prin participarea la programe de dezvoltare a abilităților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse și activități culturale.

Experții abilitare din echipa mobilă a DGASPC Arad au realizat o nouă activitate care să vină în sprijinul beneficiarilor de etnie romă din grupul țintă al proiectului pentru a-i învăța și încuraja să își afirme drepturile, să învețe să acceseze serviciile comunității și să își dezvolte diverse abilități pentru a accesa resursele comunității, a să își cunoască drepturilor, dar și obligațiile care le revin în societate.

De asemenea, activitățile realizate de specialiștii DGASPC Arad împreună cu specialiștii în asistență socială din Primăria Orașului Pecica vizează un program de management și dezvoltare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă ce își propune să le dezvolte competențele socio-emoționale, să le furnizeze informații relevante și să abordeze diferite teme precum cunoașterea drepturilor omului și a celor cetățenești, importanța educației, gestionarea timpului și bugetului familiei, planificarea educației, vieții de familie.