Skip to content

Mai 2022

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR INDIVIDUALE ÎN MANAGEMENUL VIEȚII DE FAMILIE

Experții abilitare din echipa mobilă a DGASPC Arad care lucrează cu beneficiarii din grupul țintă al proiectului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica” au derulat o nouă activitate cuprinsă în programul de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă, cu tema “Dezvoltarea capacităților individuale în managementul vieții de familie”.

În ce au constat aceste discuțiile cu beneficiarii? Au fost realizate exerciții care să stimuleze îmbunătățirea stimei de sine, de gestionare a bugetului familiei și chiar și de management al timpului. Ne-am bucurat să vedem că beneficiarii răspund pozitiv cu privire la tema aleasă si s-au implicat activ în derularea activității.

GRUPURI DE LUCRU CU FEMEILE DE ETNIE ROMĂ DIN COMUNITATEA LOCALĂ DIN PECICA

10 femei și tinere rome au participat la programul de dezvoltare a abilităților parentale propus de colegele noastre, experți abilitare din cadrul proiectului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”.

De această dată tema discuțiile cu femeile de etnie romă din grupul țintă al proiectului s-au purtat pe marginea etapelor de dezvoltare ale copilului și nevoile acestuia în funcție de vârstă.Proiectul este derulat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a 2-a, finanțat prin Granturi SEE & Norvegiene.

ATELIERE DE LUCRU ALE SPECIALIȘTILOR CU REPREZENTANȚII COMUNITĂȚII LOCALE PECICANE ÎN CADRUL UNEI CAMPANII PE TEME ANTI DISCRIMINARE

Primăria Pecica a găzduit, la finalul lunii lunii mai, prima dintr-un șir de întâlniri incluse în cadrul unei campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, campanie care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în comunitatea pecicană, participând cadre didactice, specialiști, angajatori, membri ai comunității, reprezentanți ai etniei rome din orașul Pecica – în scopul elaborării pe viitor a unui ghid ca instrument anti discriminare privind etnia romă.

În total vor participa 40 de profesioniști din aria de intervenție vizată de proiectul „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”, respectiv: 20 cadre didactice din școli, 10 profesioniști din primărie, poliție, lucrători din sistemul sanitar și 10 angajatori, considerați a fi vectori ai schimbării în ceea ce privește stereotipurile și discriminarea, precum și ai promovării unei atitudini anti-discriminare, a multiculturalismului, ceea ce favorizează incluziunea socială și coeziunea comunității.

PRIMA ÎNTÂLNIRE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR MUZICALE

Asociația Culturală a Minorităților din Pecica (partener nr. 2 în cadrul proiectului) a început activitățile pentru dezvoltarea competențelor muzicale.

Copii de etnie romă au făcut cunoștință cu diferite instrumente muzicale, la prima întâlnire organizată, cum ar fi vioara sau acordeonul.

Alături de membrii asociației a fost și profesorul de muzică Alexandru Zaharia, cei mici fiind foarte curioși să ia în mână instrumentele muzicale și au spus că abia așteaptă să învețe să cânte la ele.