Skip to content

Februarie 2023

Activități educaționale de prevenire cu beneficiarii din grupul țintă

50 persoane, copii, tineri și adulți, beneficiază în cadrul proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica de activități educaționale privind prevenirea delincvenței juvenile, traficului și consumului de droguri.

Colegii noștri, experți abilitare și incluziune, împreună cu partenerii noștri din Primăria Pecica s-au întâlnit astăzi, la Liceul teoretic “Gheorghe Lazăr” din Pecica cu o parte dintre aceștia, mai exact elevi ai școlii, aparținând grupului țintă.

Programe de dezvoltare a capacităților individuale ale romilor din Pecica

În cadrul activității de furnizare de programe de dezvoltare a capacităților individuale ale romilor în cadrul Centrului de zi Pecica, astăzi s-a desfășurat o activitate ce vizează dezvoltarea abilităților parentale pentru femeile și tinerele rome din grupul țintă al proiectului.

Experții incluziune și abilitare în parteneriat cu specialiștii Primăriei Pecica au discutat cu doamnele de etnie romă din comunitatea pecicană despre cum să gestioneze mai eficient bugetul familiei, cum să se îngrijească de bunăstarea copiilor, cum să identifice oportunități de angajare, fie și într-un program de tip part-time, care să le permită să își crească în mod corepunzător copiii și care să le ajute să îmbunătățească resursele financiare.

CAMPANIA PE TEME ANTISCRIMINARE, CONTINUĂ!

Incluziunea romilor este un proces care presupune o schimbare importantă în mentalitatea majorităţii, nu doar în mentalitatea romilor. În acest sens prin implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica specialiștii DGASPC Arad și cei ai Primăriei Pecica, parteneri în proiect, organizează o campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară.

Activitățile noastre promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinii antirome, stereotipurilor și hărțuirii în rândul cadrelor didactice și specialiștilor în comunitatea Pecica, la întâlniri participând membri importanți ai comunității din instituțiile locale, dar și mici antreprenori locali.

Creșterea accesului la servicii sociale, educaționale, de ocupare

Creșterea accesului la servicii sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate pentru 707 persoane de etnie romă prin dezvoltarea Centrului de zi Pecica și oferirea de servicii recreativ-sportive, educaționale, de ocupare și pentru sănătate grupurilor vulnerabile, cu prioritate pentru cei aparținând etniei rome reprezintă unul din obiectivele majore pe care le urmărește implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.

Colega noastră, expert ocupare, în parteneriat cu specialiștii Primăriei Orașului Pecica, organizează numeroase activități de informare și consiliere cu beneficiarii din grupul țintă al proiectului, cetățenii de etnie romă din comunitata locală.

Instruirea teoretică a copiilor pentru sport

La finalul lunii, au demarat activităţile sportive incluse în proiect.

În cadrul primei întâlniri, la care au participat beneficiarii înscrişi la tenis, a avut loc instruirea teoretică a copiilor, începând astfel intruirea lor în vederea practicării acestui sport.

Discuţia cu durata de două ore a permis prezentarea, în detaliu, a proiectului, dar şi a noţiunilor generale ale tenisului.