Skip to content

Februarie 2024

Activități cu caracter preventiv pe tema delincvenței juvenile, traficul și consumul de droguri sunt organizate de experții incluziune ai Dgaspc Arad implicați în implemnetarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica cu persoane de etnie romă din grupul țintă.

Programului de management și gestionare a propriilor resurse

Întâlnire cu reprezentanții comunității rome din Pecica în cadrul Programului de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.

Tema abordată: cunoașterea și afirmarea drepturilor și responsabilităților persoanelor de etnie romă, urmată de o discuție deschisă la care participanții au împărtășit despre experiențele lor și problemele cu care se confruntă comunitatea în privința respectării drepturilor.

ACTIVITĂȚI DE ABILITARE ȘI INCLUZIUNE

Proiectul Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica continuă prin derularea de activități de incluziune și abilitare cu grupul țintă, format din membri ai comunității rome din Pecica.

Proiectul este sprijinit financiar de Granturi SEE & Norvegiene prin intermediul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.