Skip to content

Iulie 2022

CUNOAȘTEREA ȘI AFIRMAREA DREPTURILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

O nouă activitate din cadrul programului de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă a fost derulată de experții abilitare care lucrează cu romii din grupul țintă al proiectului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica”.

Tema aleasă s-a centrat pe cunoașterea și afirmarea drepturilor și responsabilităților, pe comunicarea asertivă, adică modalitatea prin care romii sunt învățați să îți ceară drepturile și să își exprime emoțiile, în același timp păstrând o atitudine respectuoasă față de ceilalți și fără a încălca drepturile lor.

Copiii implicați în cadrul proiectului au continuat să facă cunoștință cu instrumentele muzicale tradiționale. În cadrul activităților educateive, pe lângă învățarea notelor muzicale, se pune accent pe cunoașterea practivă.

Acordeonul, dar și contrabasul sunt folosite des în muzica tradițională țigănească, motiv pentru care specialiști pecicani le-au prezentat elevilor, în cadrul activității organizate în data de 5 iulie.

CAMPANIE PE TEME ANTI-DISCRIMINARE

10 profesioniști din comunitatea pecicană s-au întâlnit cu colegii noștri, experții implicați în implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica în cadrul campaniei de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor anti-rome, stereotipurilor și hărțuirii în comunitatea din Pecica.

Scopul acestor întâlniri cu cadre didactice, specialiști, angajatori reprezentanti ai pieței muncii, membri ai comunității, reprezentanți ai etniei rome din orașul Pecica îl reprezintă elaborarea unui ghid ca și instrument anti discriminare privind etnia romă.