Skip to content

Ianuarie 2024

ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE

Experții incluziune ai Dgaspc Arad și cei ai Primăria Orașului Pecica, continuă seria activităților educaționale privind prevenirea delincvenței juvenile, traficului și consumului de droguri cu grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.

Cu ocazia întâlnirii au fost abordate subiecte ce țin de informarea cu privire la consecinţele comiterii de fapte penale sau antisociale, precum şi cu privire la modalităţile concrete de prevenire a săvârşirii unor asemenea fapte, informări cu privire la modalităţi de gestionare şi a măsurilor pe care trebuie luate în cazul comiterii de către copii și tineri de fapte ce contravin normelor legale, dar și cu privire la consecințele unor astfel de fapte, riscurile traficului de persoane, dezvoltarea depinderilor şi abilităţilor practice necesare comportamentelor dezirabile, precum și prevenirea abandonului școlar.

ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE SANITARĂ

Copii, tineri și adulți, deopotrivă beneficiază de servicii de mediere sanitară, activități de promovare și facilitare a respectării regulilor elementare de igienă și a nutriției sănătoase, dar și informări privind campanii de vaccinare, planning familial și educație contraceptivă în cadrul activităților susținute de colega noastră, Daniela Mazire, expert sanitar în cadrul proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.

ACTIVITĂȚI CU CARACTER PREVENTIV

Activități educaționale privind prevenirea delincvenței juvenile, traficul de persoane și combaterea consumului de droguri sunt derulate în continuare de experții Dgaspc Arad și cei ai Primăria Orașului Pecica în implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica pentru beneficiarii de etnie romă din grupul țintă.

În cadrul întâlnirilor aceștia sunt informați cu privire la consecinţele comiterii de fapte penale sau antisociale, precum şi cu privire la modalităţile concrete de prevenire a săvârşirii unor asemenea fapte;cu privire la modalităţi de gestionare şi a măsurilor pe care trebuie luate în cazul comiterii de către copii și tineri de fapte ce contravin normelor legale, dar și cu privire la consecințele unor astfel de fapte; cu privire la riscurile traficului de personae, dar se are în vedere și dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor practice necesare comportamentelor dezirabile.

MUNCA ÎN ECHIPĂ CU GRUPUL ȚINTĂ

Activități cu caracter preventiv pe tema delincvenței juvenile, traficul și consumul de droguri sunt organizate de experții incluziune ai Dgaspc Arad implicați în implemnetarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica cu persoane de etnie romă din grupul țintă.