Skip to content

Dezvoltarea capacităților individuale

„Aspectele evolutive ale copilului și nevoile acestora în funcție de categoria de vârstă”, au reprezentat tema întâlnirii cu femeile de etnie romă din comunitatea locală din Pecica, incluse în grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica.

Experții abilitare din echipa mobilă a DGASPC Arad, împreună cu specialiștii din Primăria Pecica, au urmărit cu ocazia întâlnirii: asistarea participanţilor în identificarea serviciilor adecvate nevoilor copilului, prin oferirea informaţiilor concrete despre serviciile de sănătate, terapeutice, educaţionale, recomandate pentru a susţine dezvoltarea şi funcţionarea copilului, consolidarea abilităților și cunostințelor participanţilor privind îngrijirea si educarea copilului, vizând în aleași timp și creșterea respectului de sine.

Activitatea a fost structurată într-o parte teoretică (prezentare Powerpoint) și o activitate interactivă, femeile rome, participante fiind implicate în discuții libere, au formulat întrebări și au împărtășit experiențe personale pe tema supusă dezbaterii.