Skip to content

Întâlniri de lucru pe teme anti-discriminare a etniei rome

Temeinic și sigur punem bazele viitorului Ghid anti-discriminare, ca instrument ce va fi folosit în cadrul campaniei Creșterea conștientizării pe teme anti-discriminare, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în rândul a 440 de persoane din orașul Pecica.

Ghidul va include o parte destinată publicului larg, adulti și copii și o parte destinată cadrelor didactice, profesioniștilor și angajatorilor.

În cadrul proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica în paralele se realizează o formare a cadrelor didactice, profesioniștilor și angajatorilor din comunitatea locală în spiritul non-discriminării, în ceea ce privește lucrul cu etnia romă.