Skip to content

Consultare cu societatea civilă

10 profesioniști din comunitatea pecicană s-au întâlnit cu experții implicați în implementarea proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica în cadrul campaniei de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor anti-rome, stereotipurilor și hărțuirii în comunitatea din Pecica.

Scopul acestor întâlniri cu cadre didactice, specialiști, angajatori reprezentanti ai pieței muncii, membri ai comunității, reprezentanți ai etniei rome din orașul Pecica îl reprezintă elaborarea unui ghid ca și instrument anti discriminare privind etnia romă.