Skip to content

Management și gestionare a propriilor resurse

Dezbateri și discuții libere, consiliere individuală și de grup, completarea unor fișe de lucru pe teme ce țin de gestionarea bugetului familiei, managementul eficient al timpului, stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, dar și exerciții pentru creșterea încrederii în propriile puteri și îmbunătățirea imaginii de sine, toate acestea sunt realizate de experții Dgaspc Arad și cei ai Primăria Orașului Pecica împreună cu beneficiarii grupului țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica.