Skip to content

Întâlnire interactivă

Un număr de 15 persoane de etnie romă din grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica – CZ Pecica au participat în cadrul unui grup mixt la o întâlnire interactivă cu experții DGASPC Arad pe componenta abilitare.

Discuțiile s-au centrat pe cunoașterea și afirmarea drepturilor și responsabilitatilor persoanelor de etnie romă, au fost informați cu privire la drepturile de care beneficiază și modul de afirmare, dar și despre responsabilitățile pe care le presupun acestea.

Participanții au împărtășit despre situațiile în care le-au fost încălcate aceste drepturi, atât lor, cât și altor persoane din comunitate și modul în care situațiile au fost soluționate.