Skip to content

Activități

1

A1. Construirea si operaționalizarea Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin Pecica

1.1. Achiziția documentației tehnico-economice și realizarea lucrărilor de construcție ale Centrului de zi Pecica

1.2. Achiziția de dotări pentru Centrul de zi Pecica

1.3. Realizarea documentației pentru licențierea serviciului social înființat Centrului de zi Pecica

1.3.1. Elaborare documente implementare standard de calitate serviciu social

1.3.2. Elaborare documente licențiere serviciu social

1.4. Seminar de formare pentru personalul Centrului de zi și al serviciului social din Pecica

2

A2. Furnizarea de servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă aflate în situaii de vulnerabilitate

2.1. Elaborare metodologie de lucru activitate, cu kit de instrumente specifice

2.2. Identificarea și monitorizarea grupului țintă inclus în activitățile de furnizare de servicii sociale și educaționale

2.3.Oferirea de servicii copiilor în cadrul Centrului de zi Pecica

2.4.Derularea de activități de educație non-formală de timp liber excursii și tabere

2.5. Organizarea de activități și competiții sportive

2.6. Derularea de activități educaționale privind prevenirea delincvenței juvenile, traficul și consumul de droguri

3

A3. Furnizarea de servicii de ocupare pentru persoanele de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate

3.1. Elaborare metodologie de lucru activitate, cu kit de instrumente specifice

3.2. Identificarea și monitorizarea grupului țintă inclus în activitățile de furnizare de servicii de ocupare

3.3. Evaluare inițială și oferirea de informare și consiliere vocațională

4

A4. Furnizarea de servicii pentru sănătate în cadrul Centrului de zi Pecica

4.1. Elaborare metodologie de lucru activitate, cu kit de instrumente specifice

4.2. Identificarea și monitorizarea grupului țintă inclus în activitățile de furnizare de servicii de sănătate

4.3. Mediere sanitară, activități de promovare și facilitare a respectării regulilor elementare de igienă

5

A5. Furnizarea de programe de dezvoltarea capacităților individuale ale romilor în cadrul Centrului de zi Pecica.

5.1. Elaborare metodologie de lucru activitate, cu kit de instrumente specifice

5.2. Identificarea și monitorizarea grupului țintă inclus în activitățile de furnizare de servicii de abilitare

5.3. Program de dezvoltare a abilităților parentale pentru persoanele de etnie romă

5.4 Program de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă

6

A6.Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor prin participarea la activități culturale menite să prezinte și aprecieze cultura romilor; promovarea modelelor de succes și a respectului de sine pentru membrii etniei rome din orașul Pecica, jud. Arad

6.1. Elaborare metodologie de lucru activitate, cu kit de instrumente specific

6.2. Identificarea și monitorizarea grupului țintă inclus în activitățile culturale

6.3. Expoziție de ocupații și meserii tradiționale rome, porturi și obiceiuri

6.4. Festival cultural de etnie romș

6.5. Sprijin pentru dezvoltarea competențelor muzicale pentru copii și tineri romi

6.6 Realizare material documentar despre viața comunității rome din Pecica

7

A7.Realizarea unei campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii, în comunitatea Pecica

7.1. Elaborare metodologie de lucru activitate, cu kit de instrumente specifice

7.2. Identificarea și monitorizarea grupului țintă inclus în activitățile de campanie

7.3. Întâlniri cu cadre didactice, specialiști, angajatori reprezentanti piața muncii, membrii ai comunității, reprezentanți ai etniei rome  din orașul Pecica

7.4.Distribuirea în comunitate a ghidului

8

AT1Managementul proiectului

9

AT2 Comunicare și promovare proiect.

AT2.1 Organizarea Conferinței de lansare a proiectului la sediul Promotorului, Primăria orașului Pecica

AT2.2 Organizarea în luna 16 a unui Seminar de informare cu ocazia deschiderii oficiale a Centrului de zi Pecica

AT2.3 Organizarea unei conferințe de închidere a  proiectului

AT2.4. Realizarea de către PP a unui panou informativ la locația centrului

AT2.5  Realizarea în cel mult șase luni de zile de la finalizarea proiectului a unei plăci permanente la încheierea proiectului

AT2.6 Realizarea de autocolante informative pentru echipamentele/ dotările achiziționate prin proiect

AT2.7 Activități de comunicare online

AT2.8 Proiectare, începând cu luna 1 a derulării, realizare din punct de vedere tehnic și conținut, lansare (în luna a 4-a) a website-ului proiectului

AT2.9 Colaborarea cu mass-media (transmitere comunicate de presă) și promovarea proiectului pe site-urile PP și PP1, respectiv pagina de Facebook a PP2